Læs lidt om, hvad det koster og om byggeriet faser: 


Vi tegner dit hus, indretter det, tegner køkken, bad etc. og hjælper med alle materialevalgKundebesøg


Et kundebesøg koster 1.500 kr. plus kørsel

Vi afsætter ikke kun en time, men tager os tiden til, at lytte til dine ønsker og behov. 


Hvad koster arkitekten


Vi har en timepris på 1.250 kr. inkl. moms 


Nogle projekter kan løses på en dag - andre projekter f.eks. en villa 

kan tager op mod 300 timer, at udarbejde.


Vi er en lille tegnestue, som lever af, at yde høj service, faglighed, fleksibilitet og vi er interesseret i, at hjælpe dig bedst muligt. Vi laver en individuel aftale med dig, hvor vi sammen får  præciseret din opgave - altid til en fast pris inden vi begynder. Vores arbejde er alsidigt med projekter inden for indretning og byggeri

- ofte i kombination. 

 

I byggeprojekter kan vi indhenter byggetilladelse for dig og rådgiver dig helt hen til en kontrakt på byggeriet med håndværkere og følger projektet til dets afslutning. 

Samtidig får du meget ekstra med i dit projekt hos os. Et hus projekt, er inkl. indretning, overordnet belysningsplan, design og optegning af køkken, bad, garderobe, alle materialevalg og 3D visualiseringer af alle rum og detaljer. 


Alle opgaver laves til en fast aftalt pris inden arbejdet påbegyndes. 

Du kan altid spørge til en konkret opgave og få et estimat. 


Hello worldHvad koster det, at bygge


At bygge det specielle og unikke hus tager, som udgangspunkt meget længere tid end, at bygge et standard hus. Ofte vil der være dyrere materialer, konstruktioner, special løsninger og byggeriet udføres i en højere finish. 


Vi vejleder dig altid ift. et budget og hjælper med, at få tilbud fra gode entreprenører og håndværkere. Dem vi spørger, er ikke de billigste på markedet - for vi råder dig til, at tænke på kvalitet, ordentlighed og god reklamationsbehandling og ikke kun prisen. 


Normalt vil vi lavet et budget ud fra en gennemsnitspris på 25.000 kr. inkl. moms pr. m2 

- du kan sikkert let finde meget billigere kvadratmeterpriser for byggeri på nettet, men så skal du gøre dig den ulejlighed, at undersøge hvad der er med i billigere byggepriser.


De billigste priser vi er stødt på, er 12.000 kr. pr. m2 - det er priser, som de helt store typehus firmaer har som udgangs pris eller priser på standard rækkehuse byggeri.  Så du kan altså ikke sammenligne disse priser med unika byggeri, hvor du får noget ingen andre har.  


Vi synes det er ordentligt, at regne en pris inkl. alt - så du ikke midt i processen opdager, at en del ikke var med i prisen - det er sandsynligvis også en forventning fra din bank og kreditforening. 

Du kan naturligvis få en billigere pris, hvis du trækker f.eks. køkken, gulve, malerarbejde etc. ud af en beregning - eller såfremt du selv vil lave en del af dit projekt. 


I øjeblikket er materiale i byggeriet steget voldsomt - derfor er traditionelt opbygning og materialevalg i f.eks mursten, stål og beton også markant dyrere i 2022. Her skal du p.t forvente en stigning så det vil koste fra 35.000 kr. pr. m2.


På et tidspunkt vil materialer falde i pris igen - de meget høje priser, er ikke holdbart i længden for byggebranchen. På den baggrund og fordi vi samtidig interesserer os for bæredygtighed arbejder vi også med løsninger, som er både billigere og mere klimavenlige i trækonstruktioner, hvor priser kan holdes på ca. 25.000 kr. pr. m2. 

 

Mange har opfattelsen af, at vi kun vælger luksus materialer og løsninger - det er nu ikke altid tilfældet. Det kommer an på dit budget, funktionen og dine ønsker. I et projekt vil der næsten altid være ting, som prioriteres forskelligt. Vi finder bestemt stor glæde i, at tænke kreativt og vi plejer at sige, at hvis vi kan lave en løsning, som koster 50.000, men ligner en million, er vi ret godt tilfredse. 


Kvadratmeterpriserne er for selve byggeriet udført af håndværkerne. Derudover kommer der udgifter til geoteknisk undersøgelse, landmåler, ingeniør, arkitekt og tilsynsførende. 

Det er klogt, at budgettere med godt 10% af den samlede byggesum til de forskellige rådgivere. ina 10
ina 9
ina 6
ina 8
ina 7
ina 14
ina 15
ina 13
ina 12
ina 11
ina 2
ina 3

SkitseforslagFase 2

Et skitseforslag er et overordnet forslag til nybyggeri, tilbygnings-opgave, ombygningsopgave eller din renovering - uden nøjagtige detaljer og alle mål. Et skitseforslag skal give dig en forståelse for projektet, og som illustrerer projektet via en plantegning med overordnede mål, rum kvadratmeter samt 3D visualisering af husets eksteriør. I kraft af, at vi både er indretningsarkitekter og bygningsarkitekt vil et skitseforslag indeholde en løsning hvor begge dele er inddraget og tænkt som en helhed.
I vores skitseforslag er der undersøgt myndighedsregler f.eks. bebyggelsesprocent, lokalplaner, krav til materialevalg så du er sikret, at forslaget reelt overordnet kan godkendes hos kommunen. (Der kan være undtagelser i områder med en meget restriktiv lokalplan og høj bevaringsværdi på ejendommen - her orientere vi dig grundigt om de usikkerheder der kan være i forbindelse med et skitseforslag.)


Pris og omfang af et skitseforslag afhænger af, hvad du mener hjælper dig bedst. Typisk tegninger vi en plantegning og laver 3D visualiseringer af projektet udefra fra forskellige vinkler
ProjekteringFase 3 

I projekteringsfasen gennemarbejder vi projektforslaget, så det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Herefter fastlægges projektet, så det kan danne baggrund for byggetilladelsens betingelser samt udbud, kontrahering og udførelse. Projekteringsfasen indeholder forprojekt og hovedprojekt, som kan udføres fortløbende som én samlet projekteringsfase.


3.1 FORPROJEKT
Første fase er den efterfølgende behandling og klargøring af skitsen til myndighedsgodkendelse (byggetilladelse). Vi vil klargøre de dokumenter og tegninger, som en myndighedsgodkendelse kræver, samt udarbejde en beskrivelse af projektet og sikre, at kommuneplaner, lokalplaner, servitutter og bygningsreglementet overholdes for dit byggeri. For at få en bygge-tilladelse skal en kommune, som minimum have en situationsplan (oversigt af hele grunden) plantegninger, facadetegninger, som viser afstand til skel, bygningshøjde, vinduesplacering og vindues omfang, det skrå højdegrænseplan og byggehøjde.

Hello world
Hello world

ProjekteringFase 3 - 3.2 HOVEDPROJEKT
Når byggetilladelsen er indhentet kan næste fase starte. Projekteringen (hovedprojekt) består i at udarbejde alle de tegninger og beskrivelser, som skal bruges til at indhente tilbud og til selve byggeriet. De primære tegninger (arbejdstegninger) består af plantegninger, situationsplaner, facadetegninger og snit og et vist omfang af detaljetegninger med alle mål og beskrivelser. 


Der kan i mange tilfælde være brug for mange detaljetegninger og af alle konstruktioner, samlinger og specielle løsninger.


Det er ikke et krav, men vi tegner typisk tegninger af køkken, bade-værelser og andre deltegninger, der viser konstruktionsdetaljer og inventar. Alt det, som ikke kan tegnes, skal beskrives skriftligt. Det er beskrivelser af materialer, byggekomponenter samt normer og krav, som byggeriet skal overholde.


Som supplerende materiale udarbejde vi typisk en materialemappe, som indeholder billeder og oplysninger om alle materialer til projektet - samt 3D illustrationer af husets interiør og eksteriør.
Materialemappen anvendes til, at afstemme alt i projektet mellem dig som  bygherren og os som rådgiver. Samtidig får de indbudte håndværkere også en materialemappe til deres udregning af tilbud.Udførselsfasen4 Fase
Når alt materiale er udarbejdet - skal materialet sendes i udbud. I denne fase aftaler vi sammen med dig, hvilke håndværkere vi vil indbyde til at give bud på projektet. I et udbud sendes projektet typisk ud til tre hovedentreprenører eller 3 fra hver faggruppe (tømrer, murer, elektriker etc.) Det er ca. 8 - 12 % dyrere at vælge en hovedentreprenør - pga. at et firma tager hele ansvaret og delvis skal fungere, som bank i byggeperioden og være én samlet forsikringsansvarlig. I projekter med nybyggeri eller store til- eller ombygninger anbefaler vi, at der anvendes kontakt med en hovedentreprenør. Under udbuddet vil der typisk afholdes nogle gennemgangs møder, evt. besigtigelse af eksisterende forhold (bygninger).

Når tilbuddene er indhentet kan vi være behjælpelig med rådgivning ift. kontrakt, betalingsrater, tidsplan og betingelser. I de fleste projekter fungerer vi, som hovedrådgiver og følger projektet fra start til slut. Såfremt projektet omfatter ratebetalinger samarbejder vi med en fast samarbejdspartner, som udfører tilsyn og sikre at tidsplanen overholdes. Vi varetager frigivelsen af ratebetalingerne i samråd med denne tilsynsførende rådgiver - så du er sikret, at der ikke løbende, bliver udbetalt mere end der er udført arbejde for. Dette er en praksis, som banker og kreditforeninger gerne ser anvendt og noget vi altid anvender i større projekter. Vi har ingen faste bindinger eller aftaler med håndværkere, men kender flere dygtige håndværkere, som vi kan spørge og få tilbud fra. Vi fungerer som din rådgiver og varetager dine interesser i projektet. Derfor er det også vores opgave, at hjælpe dig frem til fair og reelle priser. Dog er der mange andre parametre end kun prisen du bør vægte f.eks. faglig dygtighed, pålidelighed, håndtering af reklamationer og en dedikeret holdning til dit projekt. Kender du selv håndværkere eller ønsker du selv, at stå for bygge-styring og tilsyn, er dette naturligvis også en mulighed, som vi individuelt kan hjælpe med at sammenfatte i et aftalegrundlag.
Brugsfasen5 Fase

Det er ikke et lovkrav at have en tilsynsførende rådgiver, når man bygger om eller bygger nyt, men det kan vise sig at blive en god investering. Det er vanskeligt at føre tilsyn med byggeprojekter som menigmand, og det kræver en vis forståelse for byggeri at få alle detaljerne med. Derfor er det en god idé at få en byggestyrer på projektet.
Vi udfører ikke tilsyn selv, men hjælper med alt overordnet og sikre at alt udføres, som tegnet og beskrevet iht. til kommunens krav og byggetilladelsens bestemmelser. Samtidig er det ofte en nyttig del af processen, at Bygherren og Rådgiveren løbende kigger på projektets detaljer undervejs.

Tilsyn
Tilsyn udføres normalt af en af vores faste samarbejdspartnere, som samtidigt skal sikre, at tidsplanen overholdes. Den tilsynsførende sikre kvalitet af selve byggeriet via stikprøve kontrol og løbende afholdelse af byggemøder. Den tilsynsførende udarbejder også en evt. fejl og mangelliste, som entreprenøren skal imødekomme inden byggeriet afleveres.
Denne ydelse tilkøbes efter tilbud fra vores faste samarbejdspartner eller fra en evt. anden rådgiver efter bygherrens ønske. 


Færdigmelding hos kommunen 

Når byggeriet er afsluttet og projektet er gennemført skal det færdigmeldes hos den pågældende kommune. Dette er normalt med i vores arbejde. Den hoved-ansvarlige håndværker/entreprenør skal underskrive dokumentet Erklæring for teknisk dokumentation og dermed dokumenter og tage ansvaret for, at der er bygget eller ændret det, som kommunen har givet byggetilladelse til. Herefter opdater kommunen BBR oplysninger på dit hus.


Dokumentationskrav
Det er politisk besluttet, at der er bygningsreglementet BR-18 blev indført meget skærpede krav til dokumentation af mange ting ved færdigmeldingen af projektet. Desværre også noget, som ikke altid virker logisk. Meget løses dog heldigvis enkelt via fotodokumentation under byggeriet - men desværre, er de skærpede krav noget, som er ekstra udgifter for dig som bygherre. 


1 års og 5 års eftersyn
I store projekter, hvor der laves en kontrakt med eftersyn skal du efter henholdsvis 1 og 5 år efter færdiggørelse, som bygherre indkalde til eftersyn. Den ansvarlige tilsynsførende udfører en gennemgang af huset efter 1 år og 5 år og laver en mangelliste til entreprenøren, som har bygget huset - eller til de enkelte håndværkere, hvis der ikke har været en hovedentreprenør. Dette sikre at du får rettet evt. fejl og mangler.