Indretning

Se flere eksempler på vores projekter


Nybyggeri


Drømmer du om, at bygge et unikt hus - så få en dialog med os

- vi tegner dit hus, som passer til din grund, dine ønsker og behov.


Da vi både er indretningsarkitekter ogbygningsarkitekt,tegner vi både dit hus og indretter det.Vi tegner det hele - køkken, badeværelser, møblering, lysplan, udvælger alle materialevalg, så alt er gennemtænkt, og ender op med en funktionel og æstetisk helhed.


Klassisk arkitektur


Vi har en passion for klassisk arkitektur, særligt patricierstil, hvor nogle afkendetegnene er sprossevinduer, hvor glasfelterne altid skal være højere end bredden. Høj tagrejsning med min 45 grader og afvalmende tag. Gesimser og detaljer i murværket med f.eks. friser eller fremspring.


Vores arkitektur og streg er kendetegnende ved, at et hus skal gøre os nysgerrige og ikke "bare" være en firkant. Vi mener, at karnapper og forskydninger er arkitektoniske kvaliteter, som er med til at gøre et hus spændende og smukt.


Hvis du ønsker at få tegnet en patriciervilla, foregår processen helt overordnet sådan, at vi aftaler et møde, hvor vi laver enbesigtigelse af din grund.

Vi gennemgår dine ønsker og budget og afstemmer stil, forløb og en tidsramme.


Herefter laves et skitseforslag, som danner grundlag for den efterfølgende optegning, myndighedsbehandling og projektering.


At bruge en arkitekt eller indretningsarkitekt, kræver tillid, da det ofte er en stor investering.Vi holder meget af, at vi typisk får en lang og tillidsfuld relation med vores kunder. Vi vil gerne yde dig en høj service og professionel rådgivning baseret på mange års erfaring.- Vi vil gerne gøre processen i dit projekt enkelt for dig, og kan hjælpe dig med det hele.